1. HABERLER

  2. GÜNDEM

  3. Milyonlarca Çalışanı Yakından İlgilendiriyor! İstihdam Teşviki ile İlgili Kanun Kabul Edildi...
Milyonlarca Çalışanı Yakından İlgilendiriyor! İstihdam Teşviki ile İlgili Kanun Kabul Edildi...

Milyonlarca Çalışanı Yakından İlgilendiriyor! İstihdam Teşviki ile İlgili Kanun Kabul Edildi...

İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin 30 maddesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.

A+A-

AKP milletvekillerinin imzası ile gündeme gelen 43 maddelik teklifin üzerindeki görüşmeler kapsamında 30 madde tek tek görüşüldü. Teklifin kabul edilen maddelerine göre yeni teşvik kararları alınmış oldu. Kısa çalışma ödeneğinden yararlananların işten ayrılmalarının ardından 90 gün içinde yeniden işe girmeleri ve 12 ay süre boyunca kesintisiz şekilde hizmet akdine tabi olarak çalışmaları durumunda , işsizlik ödeneğinden yararlandıkları süre için hesaplanan uzun vadeli sigorta prim işlemleri İşsizlik Sigortası Fonu’ndan telafi edilecek.

Cumhurbaşkanı; kadın, genç ve mesleki yeterlilik belgesi sahip olanların istihdam edilmesi durumunda işverene sağlanan prim desteğinin 12 ay uzatılmasında yetki sahibi olacak. İlave istihdam edilen kişiler bu uygulama 12 ay sürebilecek ancak bu kişinin kadın, genç veya engelli olması durumunda bu süre 18 ay süreye kadar çıkabilecek. İşverene sağlanan prim teşviki ve ilave istihdam oluşturan  işverene gelir vergisi, stopaj teşviki ile damga vergisi desteği uygulamasının süresini de 31 Aralık 2023 tarihine kadar uzatma konusunda yetkili olacak.

Esnaf Ahilik Sandığı uygulamasının yürürlük tarihinde ise değişiklik meydana geldi. Koronavirüs salgınının olumsuz etkileri göz önünde bulundurularak 1 Ocak 2021’den 31 Aralık 2023 tarihine tehir edildi.

Kısa Çalışma Ödeneği

Cumhurbaşkanı, gerek görürse kısa çalışma ödeneği ile ilgili uygulamanın süresini 30 Haziran’a kadar uzatabilecek.

Yine Cumhurbaşkanı tarafından, kısa çalışma ödeneğinden faydalanan sigortalıların normal çalışma sürelerine dönmeleri durumu oluşursa, bu durumda işverene ödenen ve İşsizlik Sigorta Fonu tarafından karşılanan prim desteği süresi de 30 Haziran 2021’e kadar uzatılabilecek.

Nakdi Ücret Desteği

İlgili kanun teklifiyle İşsizlik Sigortası Kanunu'na geçici bir madde ekleniyor.

Bu maddeye göre, işsiz olan kişiler yeniden istihdam ile SGK’ye bildirim yapılmaksızın çalışan kişilerin de istihdam edilebilmesi adına iş veya hizmet sözleşmesi 1 Ocak 2019-17 Nisan 2020 döneminde sona erenler ile birlikte SGK’ya bildirilmeden çalışanlar, en son çalıştıkları iş yerine başvururlar ve fiilen çalıştırılırlar ise bu işverenler de her ay kuruma ödeyecekleri primlerden düşülmek üzere günlük 44.15 liralık destekten faydalanabilecek.

Başvuruda bulunup işveren tarafından işe alınan fakat ücretsiz izne ayrılanlar için ise günlük 39,24 lira, bu kapsamda olup başvurusunun kabul edilmediğini bildirenler için ise hane başına 34.34 liralık destek verilmesi öngörülüyor.

SGK’ya bildirim yapılmadan çalıştırılan ancak işveren tarafından kabul edilenler, bu şekilde çalıştırıldıkları periyoda ilişkin olarak ücret ve ücrete bağlı haklar haricinde diğer haklarından feragat etmiş sayılacak ve bu durumda çalıştırıldıkları dönem ile ilgili olarak mevzuata göre daha önce yararlanmış oldukları sosyal yardım ve diğer haklar için borç çıkarılmayacak.

Bu madde kapsamında, başvuruda bulunan işverenler, SGK’ya bildirim yapmadan çalıştırdığı işçi için Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca idari para cezası ile cezalandırılmayacak. İşsizlik sigortası primi de dahil olarak sigorta primi tahakkuk ettirilmeyecek. Mevzuata göre ortalama ve toplam sigortalı sayısı hesabında dikkate alınmayacak.

İşsizlik Sigortası Kanunu'na geçici bir madde eklendi. Buna göre, Ocak 2019-Nisan 2020 döneminde en az sigortalı bildirimi yapılan ay veya dönemdeki sigortalı sayısına ilave olarak istihdam edilecek her SGK’lı çalışan için destek verilmesi sağlanacak. Bu destek ödemeleri SGK’ye ödenecek tüm primlerden mahsup edilecek. , İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanacak destek tutarının fiilen çalıştırılacak sigortalılar için günlük 44,15 lira, ücretsiz izne ayrılanlar için ise günlük 39,24 destek ödemesi yapılması bekleniyor.

Öte yandan bu madde ile ilgili olarak Cumhurbaşkanı, adı geçen destek ve nakdi destek tutarlarını yeni asgari ücrete göre o oranda artırma ve düzenlemeye yetkili olacak.

Evlerde Ürettikleri Materyalleri Satanlara Vergi Geliyor

Gelir Vergisi Kanunu’nda da bir takım düzenlemeler yapıldı. Farklı bir iş yeri açmadan sanayi tipi ya da seri üretim yapabilen makine ve alet kullanmadan oturdukları evlerde imal edilen malları internet ya da benzeri ortamlar üzerinden satışa sunan kişilerin bu faaliyetleri muaflık kapsamına alınıyor. Bu vatandaşların el ettikleri kazançlar üzerinden tevkif sureti ile vergilendirme sağlanıyor. Bu muafiyetten yararlanmak için vergiden muaf esnaf belgesi alınması gerekiyor. Bunun yanında Türkiye’de kurulu bankalardan birinde bir ticari hesap açılması ve tüm gelirin bu hesap aracılığı ile tahsil edilmesi ve ilgili kazanç tutarının belirlenen sınırı geçmemesi gerekiyor.

Bankalar, bu ticari hesaplar üzerinden aktarılan tutarlara bakarak, aktarım tarihi ile ilgili olarak yüzde 4, eğer işçi çalıştırılıyorsa yüzde 2 gelir vergisi tevfikatı yapacaktır. Kanuna göre bunların beyan edilip ödenmesi gerekmektedir.

Ticari, zirai veya mesleki kazancı sebebi ile gerçek usulde gelir vergisine tabi olanlar bu maddeden yararlanamayacaklar. Maddede adı geçen faaliyetleri gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerine bağlılıkla gerçekleştirenler ise bu muafiyetin dışında sayılacak.

Cumhurbaşkanına, maddede belirtilen oranlar ile ilgili olarak yarısına indirme, iki katına çıkarma yetkisi verilecek. 1 Ocak 2021 itibarıyla yasa yürürlüğe girecek.

At Yarışları Hakkında Kanun’a göre lisans sahibi olanlar yada lisans sahiplerinin yetkilendirdiği kişilerin organize ettiği yarışmalara dahil olan jokeyler, jokey yamakları ve antrenörlerine yapılan ücret ödemelerinin yüzde 20’si gelir vergisi tevkifatı yapılmasını düzenleyen hüküm 31 Aralık 2025'e kadar uzatıldı.

İstanbul Sağlık Bilimleri Üniversitesinin Mütevelli Heyeti şu şekilde oluşacak: 

  • Rektör, 
  • Eğitim ve araştırma konusunda görevlendirilmiş Sağlık Bakan Yardımcısı, 
  • Sağlık Bakanının seçtiği bir üye, 
  • Yükseköğretim Kurulu tarafından seçilen profesör unvanına sahip iki üye,
  • Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Yönetim Kurulunca belirlenen Sağlık Bilimleri Üniversitesi dışından iki üye.

Üniversitenin yurtdışı birimlerinde, hangi ülkede yer alıyorsa o ülkenin yerel akademisyenlerinin de istihdam edilebilmesine imkan sağlanacak. Aynı zamanda aylıkla çalışma ve ders ücreti karşılığı çalıştırma usullerinden hangisi daha ekonomikse o yöntem tercih edilerek istihdam sağlanacak.

Düzenlemede Katma Değer Vergisi Kanunu ile ilgili de bir değişiklik söz konusu. İşleme ve geçici rejimi kapsamında ihraç edilecek malların üretiminde kullanılması gereken maddelerin teslim süresi uzatılıyor. Tarih 31 Aralık 2025 olacak.

Milli Eğitim Bakanlığı’na bedelsiz bilgisayar ve donanım teslimleri ile buna ilişkin yazılım hizmetleri ile ilgili konularda bağışı yapacak ve teslim edecek olanlara uygulanan KDV istisnası 31 Aralık 2020’de sona erecekti. Bu tarih de 31 Aralık 2023 tarihine kadar uzatılmış oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi Finalinde Görevli Kurumlar Vergiden Müstesna

2021 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali müsabakalarının Türkiye’de oynanmasına dair durum ele alındığında bu konuda yapılacak mal teslimleri, hizmet ifaları, müsabakalar ile ilgili benzer hizmetlerin tamamı KDV’den muaf olacak. Yine UEFA, katılımcı futbol kulüpleri, görevli tüzel kişiler, kanuni ve iş merkezi bulunmayanlar da bu muafiyete dahil olacak.

Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu ile ilgili olarak, üniversitelerle birlikte kullandığı hastane ve tesislerde işlenen disiplin dışı fiillere karşı işlem yetkisi başhekimlerde olacak.

2021 yılında hayata geçmesi beklenen ve hesap edilen konaklama vergisinin yürürlük tarihi de 1 Ocak 2022'ye erteleniyor.

Turizmcilere Kıyak 

Kabul edilen maddelerden biri de korona virüs salgının turizm sektörüne olumsuz etkilerinin azaltılması üzerine oldu. Bununla ilgili bakanlıklar tarafından turizm tesisleri yapılması kararı çıktı. kamu arazisi tahsis edilen Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli yatırımcılar ve işletmecilerden; 1 Nisan 2020 ile 30 Haziran 2020 arasındaki dönemde tahsil edilmesi gereken kira, tahsis, irtifak hakkı, kullanma izni, kesin izin, ilave yararlanma, kesin yararlanma ve bunun gibi ödemelerin, aynı zamanda çıkan ecrimisillerin ödeme sürelerine de tam 6 aylık bir erteleme getiriliyor.

Bunun yanında 1 Temmuz – 31 Aralık 2020 döneminde tahsil edilmesi gereken yukarıda zikredilen aynı ücretlerin ödeme süreleri de başvuru şartı olmaksızın bir yıl boyunca ertelenecek. Bu alacaklar ertelenen sürenin bitimi ile birlikte herhangi bir zam ya da gecikme faizi uygulaması yapılmadan tahsil edilecek. Bu dineme ilişkin tahsili gerçekleştirilen bedeller ise iade edilmeyecek.

Belirli Süreli İş Sözleşmeleri

Teklife göre, 25 yaşını doldurmayan ya da 50 ve daha yukarı yaşta olma koşulunu sağlama şartıyla, mevcut koşullar aranacak. 25 yaşını doldurmayan işçiler ile gerçekleştirilecek belirli süreli iş sözleşmelerinin süresi 25 yaşını doldurma tarihini geçemeyecek. İlgili iş sözleşmelerinin toplam süresi ise 2 seneyi aşamayacak.

Türkiye İş Kurumu ile ilgili de yasal mevzuatta değişiklik yapıldı. Buna göre yönetim kurulu başkanı, üyeler ve kurum personeli, kamusal görev ve hizmetleri yerine getirirken suç işlemesi durumunda doğrudan ceza soruşturmasına tabi tutulmayacak bununla ilgili olarak usul ve esasların düzenlenmiş olduğu Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun'a tabi olacak.

Gazetecilere Düzenleme

Anayasa Mahkemesi kararıyla, basın ve gazetecilik mesleğinde çalışanların fiili hizmet süresi zammından yararlandırılmaları konusunda hukuki boşluk olduğu ve bunu gidermek için çalışma yapılması gerektiği anlaşılmıştı. Buna mukabil olarak da boşluğun giderilmesi için düzenleme yapılıyor.

25 yaşından küçük olarak işe giren, hizmet akdine tabi olarak bir ya da daha fazla işte çalıştırılan ve çalıştıkları kişi yanında çalışma süresine göre hesaplanan çalışma gün sayısı 10 günden az olan kişiler için iş kazası ve meslek hastalığı sigorta primleri belirlendi. Buna göre kazancın alt sınırdan yüzde ikisi oranında iş kazası ve meslek hastalığı sigorta primi ile yüzde 7,5’i işveren ve yüzde 5’i sigortalıya ait 

Bu maddeye dahil olan çalışanların genel sağlık sigortası primleri 3ü güne tamamlanacak, tamamlanması zorunlu tutulacak.

Bu fıkra kapsamında bulunanlar, isimlerine ödenen primin ait olduğu ayı takip eden ayın sonuna katar kazancının 30 katının yüzde 20’si oranında malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi ödeyebilecek. Ödenen bu primlerin süreleri sigortalılık süresi olarak sayılacak.

İşe girdiği tarihten önce en az bir yıl içinde 120 gün prim ödemesi bulunanlar ile 25 yaşını dolduran sigortalılar için bu madde hükümleri uygulanmayacak.

2021 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali müsabakalarının Türkiye’de oynanmasına ilişkin olarak, verilen kararda gerek katılımcı futbol kulüpleri gerekse organizasyonda görev alan tüzel kişiler, gelir ve kurumlar vergisinden muaf tutuluyor olacak.

Mesleki Yeterlilik Belgesi’nin yaygınlaştırılması ve belge zorunluluğunu kabul etmeyen hükümlerin uygulanmamasını sağlamak amacı ile Özel Öğretim Kurumları Kanunu’ndaki buna dair olan düzenleme de yürürlükten kaldırılıyor.

İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (İSMEP) kapsamında İstanbul Valiliğine bağlı olarak faaliyet gösteren İstanbul Proje Koordinasyon Birimine yapılacak teslim ve hizmetler için geçerli olan KDV istisnaları 2025 yılının sonuna kadar sürebilecek.

1 Ocak 2021 tarihinde yürürlüğe girmesi beklenen konaklama vergisinin yürürlük tarihi, 1 Ocak 2022 tarihine erteleniyor.

"Vakıflar Genel Müdürlüğüne ve mazbut vakıflara ait taşınmazların onarım işleri, inşa karşılığı kiralamaları, işletme süresine dair kira bedelleri ile ilgili ödeme koşullarında değişiklikler yapıldı. Ödemeyi yapmayan işletmenin mülki amirlik tarafında tahliye edilme kuralı 2021 Haziran ayına erteleniyor. Mevcut düzenlemede yer alan madde şu şekildeydi: Sözleşme süresi içinde üç aylık kira bedelinin ödenmemesi halinde ilgili taşınmazın mülki amirlikçe tahliye edilmesi.

Derneklerin gerçekleştirmesi gereken genel kurullar ise ertelendi. Bu madde kapsamında İçişleri Bakanına tanınan yetki salgınla mücadele konusunda her üç ayda bir üç defa olmak üzere yenilenebiliyor. İnsanların bir araya gelmesini gerektiren etkinliklerin oluşturduğu riskin dikkate alınması ile bu karar veriliyor.

Madde İhdası Ve Değişiklik Önergesi

Teklife, komisyonda yeni maddeler ihdas edildi ve değişiklik önergesiyle Kovid-19 salgını nedeniyle cezaevlerindeki hükümlülere uygulanan izin sürelerinin uzatma sayısı 3'ten 7'ye çıkarıldı. Önergeye göre ise koronavirüs salgını sebebi ile açık ceza infaz kurumlarında bulunanların ve kapalı ceza infaz kurumunda olup da açık ceza evine geçmeye hak kazanan hükümlülerin denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezalarının infazına karar verilen hükümlüler ve denetimli serbestlik tedbirinden faydalanan hükümlülerin izinli sayılmalarına ilişkin süre de 31 Ocak 2021 tarihine kadar uzatıldı.

Şayet salgın devam ederse bu süre, Sağlık Bakanlığı’nın önerisi üzerine Adalet Bakanlığı tarafından her defasında 2 ayı geçmemek üzere tam 7 kez uzatılabilecek. Böylece salgının devam etmesi durumunda korona virüs izin süresi en fazla 31 Temmuz 2021’e kadar uzatılabilecek.

İşsizlik Sigortası Kanunu’na eklenen geçici madde ile kısa çalışma ödeneği hakkında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Türkiye İş Kurumu personeline herhangi bir sorumluluk yüklenemeyecek.

Buna göre 2020 ekim ayı ve öncesine ait işverenlerin hatalı işlemlerinden kaynaklanan fazla ya da gereksiz ödemelerle ilgili olarak  tahsil edilmiş olanlar terkin edilecek. Tahsil edilenler ise iade edilmeyecek.

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'na eklenen maddeye göre 2020 yılında götürü bedel üzerinden hizmet alım sözleşmesi yapılmış üniversite sağlık hizmeti sunucularının kuruma 31 Aralık 2020'ye kadar sözleşme kapsamında verdikleri tedavi hizmetlerine ilişkin toplam tahakkuk tutarının götürü bedel sözleşme tutarından düşük olması durumunda, aradaki fark terkin edilecek. Terkin edilen tutar hazineden tahsil edilecek.

Özel Öğretim Kurumları Kanunu'na göre, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenmiş programları başarı ile tamamlayan ve kurs bitirme belgesini alanların hakları saklı kalacak.

HABERE YORUM KAT

UYARI: Sizlerin seslerinizi duyurabilmek için yorum yapmayı ihmal etmeyin. Dikkat çeken yorumları sizlerin sesinizi duyurmak için haberleştiriyoruz. Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.