İlkeler

wmal.net'in savaş, çatışma, terör, şiddet ve afet durumlarında yayınlanacak haberlere ilişkin yayın ilkeleri aşağıdaki gibidir:

wmal.net;

Savaş, çatışma, terör, şiddet ve afet durumlarında, örneğin sorumlu yayıncılık gibi, halkın bilgi edinme hakkının gerektirdiği haberleri yaparken evrensel insan haklarını, ulusal güvenliği ve kamu düzenini dikkate alır.

Sınıf, ırk, dil, inanç, cinsiyet ve bölge farklılıklarını gözeterek toplumu şiddete, teröre, etnik ayrımcılığa veya halkı kin ve düşmanlığa tahrik edecek yayınları reddetmektedir.

İnsanlar arasında kin duygusu yaratacak; korku, kaos, düşmanlık, panik ve yıldırma yaratacak her türlü yayın ve yaklaşımlardan uzak durur.

Yayınlarınız şiddeti teşvik ediyor, korku yayıyor, travmayı kışkırtıyor, eşitlik ve adalet ilkelerine zarar veriyor, insan onurunu aşağılıyor ve ayrımcılığı caydırıyor.

Savaş, çatışma, terör ve şiddet durumlarında abartılı olmadan, objektif verilere ve mümkün olduğunca güvenilir bir kaynağa dayalı haberlerini yayınlar. Yetkili makamların yayın yasağına uygundur.

Terör saldırısı, kaza veya doğal afet sonucu hayatını kaybedenlerin isimlerini ailelerinin haberi olmadan yayınlamıyor.

İnsan hayatının kutsallığını vazgeçilmez kabul ettiği için terör, şiddet ve afet olaylarında mağdur ve yakınlarını rencide edecek yayın yapmaz.

Savaşta, çatışmada, terörde ve afetlerde, kim olursa olsun kişinin mahremiyetinin korunması ve ölünün namusuna saygı gösterilmesi esastır.

İdam cezalarının infazını ve insanların acılı bir şekilde öldürülmesini gösteren görüntü ve fotoğrafları yayınlamaktan kaçınır.

Kamuoyunda psikolojik sarsıntıya neden olacak, insan onurunu zedeleyen, ölü ve yaralıların yüzlerini, parçalanmış ya da parçalanmış vücut görselleri yayınlayın.

Suç ve terör örgütlerinin doğrudan veya dolaylı propagandası niteliğinde yayın yapmaz.

Terör örgütlerinin dilini, jargonunu, tanımlarını, görüntülerini ve imalarını terör propagandasına yardımcı olacak şekilde kullanmaz.

Herhangi bir doğal afet, şiddet veya terör durumunda, aldığı haber ve görüntüleri toplumsal fayda ve istişareyi dikkate alarak alır ve gönderir. Kaynak: Yayın İlkelerimiz